Thuishaven » Brandpreventie

Brandpreventie

Brand voorkomen op je boot

Met een goede brandpreventie kan je veel branden voorkomen. Vooral de benzinedampen zijn explosief, maar ook het gas dat je gebruikt bij het koken kan ontbranden. Zelfs bij het opladen van een accu ontstaat knalgas. Zorg altijd voor een goede ventilatie, zodat brandbare gassen kunnen worden afgevoerd.

Lid worden van vaarbewijs filmpjes

Brandgevaar

Op een schip is een brand extra gevaarlijk, omdat je niet makkelijk van het schip af kan. Op open water kan het lang duren, voordat je wordt gered en mag je hopen dat de schippers in de buurt naar het Vaarbewijs Filmpje over reddingsacties hebben gekeken. En al lijkt de wal vaak dichtbij er naar toe zwemmen is meestal onmogelijk, vooral omdat je al binnen een paar minuten onderkoeld raakt. In het Vaarbewijs Filmpje over reddingsvesten leer je in ieder geval hoe je moet blijven drijven.

Gasbeveiliging

Je kan een gasdetector installeren en plaats deze zo laag mogelijk in de boot, bijvoorbeeld in de bilge. De meeste brandbare gassen zijn zwaarder dan lucht en deze zullen zich dus onderin de boot ophopen. Gebruik een thermisch beveiligd cardanisch opgehangen kooktoestel, de gastoevoer wordt dan automatisch afgesloten als de vlam uit gaat. Gasaansluitingen moeten van koper zijn, alleen het laatste deel naar het kooktoestel mag een rubberen slang zijn. Gebruik een gasbun voor de gasflessen, hierin zitten ventilatiegaatjes naar buiten.

brandpreventie op de boot

Benzinedampen

Bij een benzinemotor moet je goed ventileren, want benzinedampen zijn zeer explosief. Ook benzinedampen zijn zwaarder dan lucht en hopen zich dus onderin het schip op. Als je gaat tanken rook dan niet (sowieso verstandig om dat niet te doen). Zet jerrycans met benzine niet in de motorruimte, maar als het kan in een apart geventileerde ruimte. Zorg voor een vonkvrij afzuigventilator onderin de motorruimte en laat deze even draaien voordat je de motor start. Bewaar poetslappen in een apart blik. Diesel brandt natuurlijk ook prima, maar de dampen ervan zijn veel minder explosief.

Accudampen

Ook dampen (dit heet heel toepasselijk knalgas) die ontsnappen bij het laden van een accu kunnen exploderen. Zorg dat de accuklemmen goed vastzitten op de polen, anders kunnen ze gaan vonken.

Tips om branden te voorkomen

Veel algemene tips over het voorkomen van branden staan op de site van de Nederlandse Brandweer.

Oefenvragen: Brandpreventie

In dit filmpje staan oefenvragen over brandpreventie die horen bij bovenstaande theorie.

Lid worden van vaarbewijs filmpjes

Meer lezen?

Veel gestelde vragen

Waarom moet ik de motorruimte in de boot ontluchten voor ik de motor start?

Benzinedampen zijn zeer explosief en zwaarder dan lucht en kunnen zich ophopen onderin de boot.

Is dieseldamp explosief?

Diesel is veel minder explosief dan benzine, omdat er bij normale buitentemperaturen vrijwel geen dieseldamp ontstaat. Bij hogere temperaturen ontstaat wel dieseldamp dat ook gewoon explosief is.

Waarom moet ik poetslappen in een aparte ruimte op de boot opslaan?

Op poetslappen zit vaak olie en dit brandt zeer goed.